Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation och regeringens beslut så ska alla offentliga evenemang begränsas till 500 deltagare. Mix Musik har beslutat att ställa in alla vårens konserter, de flesta blir framflyttade till i höst. Nya datum kommer inom kort.

Vi följer utvecklingen tätt och om rekommendationer och beslut ändras kan vår verksamhet komma att ändras, vi uppdaterar informationen kontinuerligt.

I övrigt uppskattar vi att besökare följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att hålla sig hemma vid sjukdomssymptom. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

ALLMÄNT FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER MOT SMITTA:

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Våra konserter

3/4 Lucibela: konserten är framflyttad till den 26/11, köpta biljetter gäller.

15/4 Trenne: inställd, inget nytt datum finns i dagsläget.